Perfektní design okrajů

Čočky LAIM Premim mají velmi tenké okraje. Tato vlastnost je velice důležitá pro nositele, neboť oční víčko přichází do styku s okrajem kontaktní čočky při každém mrknutí . Čím je okraj kontaktní čočky jemnější, tenčí a postupnější, tím méně nežádoucích pocitů související s faktem vnímání "cizího tělesa" v oku nastává. Tento nežádoucí pocit eliminují právě co nejjemnější a nejtenčí okraje kontaktních čoček. Přestože se bohužel jedná o velmi málo diskutovaný faktor, je to právě způsob zakončení čočky, který je pro pohodlí kontaktních čoček rozhodující.

Kvalitní stabilní korekce

Kontaktní čočky LAIM Premium mají velmi stabilní optickou korekcí, které je dosaženo precizně stejnou dioptrickou mohutností v celé optické zóně. Čočky díky tomu poskytují kvalitní vidění za všech světelných podmínek, což oceníte obzvláště při řízení vozidla za šera. Pro vysvětlení připojujeme obrázek, kde je popsána opačná vlastnost - ted nestálá korekce v optické zóně. Jsou zde schematicky znázorněny přední a zadní plocha kontaktní čočky s "mínusovou" korekcí - tedy nejčastější. Zám ěrně je pro Vaši lepší zvýrazněna různá tloušťka kontaktní čočky v rámci optické zóny. Je na první pohled zřejmé, že dioptická mohutnost v oblasti zelené šipky bude jiná než tatáž veličina v oblasti šipky čevené.

U některých kontaktních čoček, které nemají tak stabilní korekci v rámci celé optické zóny, mohou rozdíly v korekci mezi středem a okrajem optické zónydosahovat až 3/4 dpt, v závislosti na optické mohutnosti kontaktní čočky (hodnotě dioptrií).UV filtr

Kontaktní čočky LAIM Premium jsou jako jedny z mála čoček vybaveny UV filtrem zachycujícím škodlivé UVA a UVB záření. Je samozřejmě lepší, pokud čočky UV filtr obsahují, ovšem nelze se spolehnout pouze na něj, neboť čočka zakrývá pouze část oka. Větší plocha bělma zůstává UV záření vystavena, je tedy potřeba ochranu zajistit slunečními brýlemi.

Technologie AQUAMAX

Technologie AQUAMAX používá nový postup při aplikaci UV filtru při výrobě kontaktních čoček, který nemá negativní dopady na její vlastnosti. Kontaktní čočky LAIM Premium tím získaly lepší mechanické vlastnosti jak pro aplikaci do očí (lepší manipulace), tak pro jejich komfort.

Způsob užívání

Kontaktní čočky LAIM Premium nejsou určené k ponechání v oku po dobu spánku. Na konci dne je potřeba čočky vyjmout, vydezinfikovat a na noc uložit do roztoku.

Každý pár je potřeba nahradit novým po uplynutí příslušné doby použitelnosti různých variant kontaktních čoček LAIM Premium, tedy vyměnit každý den resp.14 nebo 30 dní od prvního použití.

Použitým materiálem je hydrogel Etafilcon A. Obsah vody činí 58 % a propustnost pro kyslík je deklarována na úrovni 26 Dk/t.

Dioptrický rozsah